GOVERNING BODY

    Mrs. Amrit Kaur Ruprah
  • (Chairman)
  • Harsimran Kaur Ruprah
  • (Junior Vice Chairman)
  • Narinderpal Singh Ruprah
  • (Secretary)
  • Navtej Singh Ruprah
  • (Cashier)